Ejers svaradresse er desværre ikke længere aktiv.
Hvis du har informationer eller kommentarer, der vedrører billedet,
så send dem i stedet til mig.
Jeg vil gemme disse, indtil jeg forhåbentlig atter får kontakt til ejeren.