FotID-00091
Ulla Elisa
-
-
-
Helligkildegård Hvidbjerg Thyholm
-
-
Ca. 1920

Ulla Elisa skriver:
Billedet er nu identificeret - Helligkildegård Hvidbjerg Thyholm.
Det forestiller familien Kristian Gade, der er omtalt i Årsskriftet for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø 2006, side 63-65.

Webmaster ønsker tillykke!Emne: gårde
Emne: heste
Emne: køretøjer
Emne: landbrug