FotID-01013
Gerda Nielsen
-
-
-
Nyborg
-
-
-

Gerda Nielsen skriver:
Billedet er identificeret. Poul Erik Clausen har sendt mig en mail, hvor han skriver:
Det er Svanedamsgade i Nyborg. Bagest til venstre er det Birkhovedskolen. Det første hus til venstre er der ikke navn på mere, men plads i muren til det. Huset før skolen er fjernet. Der var tidligere forretninger (købmand, frisør, skomager).

Webmaster ønsker tillykke med oplysningerne!!!


Gerda Nielsen skrev i sin tid:
Er der nogen, der kan genkende denne gade – formentlig på Fyn. På bagsiden står: ” Hjertelig hilsen fra Hansine Rasmussen”.
Billedet forestiller muligvis en første skoledag, hvor børn og mødre er på vej til skolen i baggrunden.
På huset i forgrunden står der: ”Høsthvile”.Emne: byens rum
Emne: skole