FotID-01052
Bent Jørgensen
-
-
-
-
-
-
-
Hvem er dette brudepar?
Billedet stammer fra Jensine Katrine Jørgensen, f. 1899, Galten Mark.
Mulig geografisk tilknytning: Galten/Sjelle/Aarhus.


Emne: bryllup