FotID-01115
Philip Kofoed
-
G. Stöckel
Rønne
-
5571
Visitkortfoto
Ca. 1879
Billedet har siddet i et album, der har tilhørt min oldefar, Laurits Jensen Kofoed.
Et bud på drengens identitet er: Jenus Laurentius Kofoed.
Jeg har besøgt en sønnesøn af Jenus, og han mente, at drengen her kunne være hans farfar. Der er lighed mellem drengen her og Jenus' sønnesøn, da han var på den alder.
Jenus Laurentius Kofoed blev født 29. februar 1876 på Gadegård i Nylars, så det kunne godt være ham. Han var min oldefar, Laurits Jensen Kofoed's fætter, - deres fædre var brødre.
Laurits Jensen Kofoed tjente i midten af 1870'erne på Gadegaard. Desuden stod Laurits Jensen Kofoed fadder til Jenus.
Alt i alt er det sandsynligt, at drengen her kan være Jenus Laurentius Kofoed.

Kan nogen mon hjælpe med at af- eller bekræfte det??


Emne: drengeportrætter