FotID-01264
B. Højmose
-
-
-
Sverige?
-
-
-

Jeg gerne vil prøve, om det kunne opklares, hvem denne person er, og hvor billedet er taget.
Det stammer fra et album fra mine forældre.
Min mormor stammer fra Sverige.
Der står et ord, som jeg ikke kan læse, men jeg tror, at der skal stå kgl., for bagefter står der: flottan.
Der er ingen angivelser om fotograf.
På bagsiden står der: Karin Andreassen. Min mor hed Karen Andresen, så jeg vil tro, at det er sendt til hende.

Det var alle de oplysninger, jeg havde.Emne: marinen