Se billede stort

FotID-01515
Astrid Westrup
-
-
-
Sønderjylland
-
-
1930'erne, 1940'erne eller senere?
To ryttere på vej til eller fra ringridning.
Dette billede har jeg fået stillet til rådighed af et nærtstående familiemedlem, som jeg gerne vil hjælpe med at få identificeret gamle billeder fra hans forældres fotoalbum. Det er derfor ikke helt korrekt, at jeg udgiver mig for ejer, men jeg er kontaktperson.


Emne: heste