Se billede stort

FotID-01516
Astrid Westrup
-
-
-
Sønderjylland
-
-
1930'erne, 1940'erne eller senere?
Mon ikke det er et ringridningsstævne? Hvor?
Hvem er rytteren med den lille dreng i forgrunden?
Dette billede har jeg fået stillet til rådighed af et nærtstående familiemedlem, som jeg gerne vil hjælpe med at få identificeret gamle billeder fra hans forældres fotoalbum.
Det er derfor ikke korrekt, at jeg udgiver mig for ejer, men jeg er kontaktperson.


Emne: heste