FotID-01635
Birthe Grøndahl
-
-
-
Vendsyssel
-
-
-
Muligvis Vendsyssel.
Hvem er denne mand med cykel?
Billedet er fundet i min oldefar, Christian Peter Christensens billeder.
Min oldefar var fra Nr. Harritslev i Vendsyssel.


Emne: cykler
Emne: mænd