Se billedet stort

FotID-01821
A. Engelhardt
-
-
-
Ålsgårde, Frederiksborg Amt
-
14 x 9 cm
1905-1915
A. Engelhardt har modtaget følgende:
Malerhytten.
Må efter min mening være navnet.
Huset lå på Strandvejen og var opført af Stephan Hansen i 1748.
Det blev revet ned i 2003.

Det har været beboet af flere kunstmalere. På det af dig anførte årstal må det have været Immanuel Hansen. Jeg har konstateret at huset har været brugt til udlejning for sommeren. Personerne er ukendte.
Vi har på vort arkiv kun nyere foto af huset.
Der kan være en smule usikkerhed angående konklusionen.

Mange hilsner
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening.A. Engelhardt skrev i sin tid:
Dette billede er fundet i min far, Poul R. Engelhardts efterladenskaber.
Han levede 1898-1987.
På bagsiden, der har påtryk som et postkort, men uden trykt tekst, har han med sirlig skrift skrevet:
"Malergaarden i Aalsgaarde, hvor Fam. Engelhardt i mange Aar havde Sommerophold (ca 1905-1915)".
Nummeret forneden på bagsiden er: 4259 - hvis det kan være til nogen hjælp.

Eksisterer gården mon endnu, hvor ligger/lå den, og hvem er personerne på billedet?


Emne: huse