FotID-01827
A. Engelhardt
-
Chr. E. Jørgensen
Viborg, St. Mathiasgade 55 (nedenfor Sparekassen)
-
-
10,5 x 6,5 cm
-
Billede fundet i min far, Poul Engelhardts efterladenskaber (1898-1987).

På bagsiden har min far skrevet:
"Oluffa Rosencrantz ? Senere har jeg tilføjet - velsagtens efter at have gennemgået billederne med ham: "Conradines veninde".
Conradine Henriette Jensigne Engelhardt fødtes 1856 i Slesvig, blev aldrig gift og døde 1946 i København.
Hun var datter af Oberst C.O.C. Engelhardt, der var med i 1848 og 1864.

Kan nogen bekræfte om det drejer sig om Oluffa - eller om det er en anden?


Emne: kvindeportrætter ung