FotID-00297
Thomas A.E. Andersen
Se også hjemmeside
-
-
-
-
-
1866-69
Billedet er blevet identificeret, ganske vist ikke gennem denne hjemmeside, men det skal nævnes alligevel!
Billedet forestiller
Axeline Juliane Mathilde Sørensen (1845 -) Biografejer.


Emne: kvindeportrætter ung