FotID-00303
Thomas A.E. Andersen
Se også hjemmeside
Georg M. Hansen
-
-
-
-
1856-66
Billedet er blevet identificeret, ganske vist ikke gennem denne hjemmeside, men det skal nævnes alligevel!
Billedet forestiller Laura Camilla Sugusta Sørensen (1849-).


Emne: kvindeportrætter ung