Se billedet stort

FotID-02119
Helge Krøyer
-
Th. Buchhave (Peter Christian Theodor Buchhave)
København N, Nørrebrogade 32
København - (Herringløse, Hvedstrup Sogn, Roskilde Amt)
-
10 x 15 cm
Ca. 1909
Helge Krøyer skriver:
Villy Hansen fra Værløse oplyste mig d. 24. december 2010, at han har et fotografi fra samme lokalitet, hvor hans far er blandt de fotograferede elever, som formentlig er fra Solrød. Jeg har set fotoet, som næsten til forveksling ligner ovenstående, hvor min mor og moster fra Herringløse er med.
Villy Hansen oplyste endvidere, at fotografen er Th. Buchhave, Nørrebrogade 32, København N, hvilket jeg ikke vidste.

Efter at have modtaget denne oplysning søgte jeg på pågældende fotograf og fandt endnu et skoleudflugtsbillede fra lokaliteten. Denne gang af en skoleklasse fra Sonnerup Skole, Oddenvej.
Odsherred Lokalarkiv har offentliggjort billedet på DENNE ADRESSE.

Der var herefter næppe tvivl om, at lokaliteten var et sted i København, som fotograf Buchhave systematisk benyttede til gruppefotos.
Villy Hansens oplysning fik hul på bylden, for efter denne opdatering, hvor lokaliteten blev indsnævret til københavnsområdet (formentlig Nørrebro eller indre by), gik der ikke lang tid, før lokaliteten var fundet.
Karsten Skytte Jensen, Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv, som jeg sendte et link til Ukendtebilleder.dk, skrev få dage efter:
"Nu har jeg fundet ud af hvor dit skolebillede er taget. Jeg havde en lille formodning om, at det kunne være pladsen ved Trinitatis Kirke og tog i dag ind og så efter. Ganske vist er den runde trappe der ikke mere, og rækværket med balustrene er også væk (pladsen er flere gange blevet ændret gennem tiden, senest tror jeg i 1980'erne). Men muren til venstre er der stadig, og bygningen i baggrunden med de blyindfattede ruder er altså Trinitatis Kirke."

Uafhængigt heraf modtog jeg dagen efter følgende fra Ole S. D. Hansen, Albertslund:
"Jeg vil tilføje. Fotografierne (der står i teksten at der er flere forskellige klasser/skoler på denne trappe) er taget på en trappe, der fandtes ved Trinitatis Kirkes nord-østlige side. Muren, der ses til venstre i billedet, er i dag i nærheden af de Københavnske Lægers Central Laboratorium. I dag hedder det IKKE Kirkegårdsstien, men vist nok Købmagergade, og pladsen, som trappen fører ned til, hedder i dag Nina Bangs Plads. Kirken i baggrunden er Trinitatis Kirke.
Fotografen har med stor sandsynlighed taget disse billeder i forbindelse med en tur i Rundetårn. Et diagram over trappen kan findes i Bo Bramsens bog: København før og nu – og aldrig. Bind 4 side 297."

Ja, det er da indlysende, at børnene fra Herringløse Skole har været i Rundetårn, som så mange andre skoler og skoleklasser i tidens løb, og at der i den forbindelse er taget et billede på den buede trappe i nærheden, der var meget velegnet hertil.

Karsten Skytte Jensen er ikke den eneste, der har opsøgt åstedet, for jeg har forstået, at også webmaster for Ukendtebilleder.dk blev lidt nysgerring efter Ole S. D. Hansens henvendelse og besøgte kirkepladsen, hvor fotograf Theodor Buchhave fra Nørrebro ved flere lejligheder for omkring 100 år siden forevigede grupper af skolebørn med ærinde i Rundetårn.
At pladsen ved Trinitatis er stedet, hvor Th. Buchhave opstillede sit sikkert ret tunge og uhåndterlige kamera, er således bevidnet af indtil videre to personer. Jeg siger mange tak til jer alle for jeres henvendelser og engagement!

For at opnå tre udråbstegn mangler der dog stadig at blive sat navn på en eller flere af de øvrige personer på billedet, f. eks. de formodede lærere langs muren til venstre, men det bliver nok primært en opgave for folk med rødder i Herringløse eller Hvedstrup.

Webmaster skriver:
Smukt samarbejde ... efter Villy Hansens oplysning om fotografens navn gik det sandelig hurtigt.
Selvom jeg normalt ikke giver 2 udråbstegn, vil jeg absolut gøre en undtagelse, da det på så forbilledlig vis er lykkedes at lokalisere fotograf Theodor Buchhaves yndlingstrappe til skolebilleder.

Billedet er i øvrigt blevet diskuteret uafhængigt af dette i en tråd på Fyldepennen.dk. Klik HER, hvis du vil læse med.

Jeg mener, at pladsen nu hedder Trinitatis Kirkeplads, og den er skabt i 1982 af landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson. Det er i hvert fald, hvad jeg har fundet på nettet. Jeg vil gerne korrigeres, hvis jeg tager fejl.
Muligvis blev den buede trappe fjernet ved denne lejlighed.
Sven-Ingvar Andersson har skrevet sin egen subjektive og fabulerende oplevelse af pladsen, og den kan man læse på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside ved at klikke HER.

Ja, vi må nu håbe, at der kommer navne på nogle ansigter, så billedet kan få sit tredie udråbstegn :-)Helge Krøyer skrev i sin tid:
Fotografiet er taget i forbindelse med en skoleudflugt fra Herringløse Skole (Hvedstrup Sogn, Roskilde Amt).
Min mor, Ella Helene Krøyer Nielsen, står som nr. 6 fra højre i 2. række, mens min moster, Erna Krøyer Nielsen, står i 1. række som nr. 5 fra venstre.

Er der mon nogen, som kender lokaliteten, hvor fotoet er taget?
Jeg gætter selv på Roskilde, København eller Hillerød - sandsynligvis ikke meget langt fra Herringløse.

Det vil også være velkomment, hvis nogen kan sætte navne på nogle af personerne.

Webmasters kommentar:
Den buede trappe, som fotografen har udnyttet så flot til opstillingen af børnene og deres voksne, er meget karakteristisk, - og også smuk.


Emne: skole
Emne: udflugter