FotID-02316
Erna Holm
-
-
-
-
-
-
-
Billedet er en forstørrelse af et meget lille billede, der sad i medallion, derfor den dårlige kvalitet.

Det forestiller måske Henrik Nielsen Høj, 1841-1899, Troldholm, Aal Sogn, Ribe Amt.

Er der nogen der kan be- eller afkræfte dette?


Emne: mandeportrætter ældre
Emne: skæg