FotID-00433
Carlo Ry
-
S. Poulsen
Øster Brønderslev
-
-
-
-

Der er nu sat navn på denne præst. Tillykke!!
Billedet forestiller pastor Nicolaus Jakob Schaarup, præst i Øster Brønderslev 1900-1915.

Nedenstående har Carlo Ry fundet i en præstehistoriebog af Paul Neergaard:

"Pastor Nicolaus Jakob Schaarup, født 10. maj 1851 i København, død 22. juni 1915, studerede i Randers 1870-76, hjælpepræst i Kirke Hvalsø sogn på Sjælland fra 1876, sognepræst i Sdr. Omme-Hoven fra 1880, sognepræst i Øster Brønderslev-Hallund 1900 – 1915.
Gift 5. sept. 1877 med Charlotte Sophie Pontoppidan, født 17. maj 1853 i Guldager, død 27. febr. 1932.

Pastor Schaarup var en nobel, stilfærdig præstetype, uden særlig partipræg, havde mange venner. Præget af god dansk præstegårdskultur.
Schaarup besad en sjælden naturlig veltalenhed, hans prædikener var båret af et kraftigt og farverigt sprog (Jeg er ikke en glathøvl). Han samlede en ret stor menighed, skønt han ellers i sin omgang med sine sognebørn kunne være noget brysk.
En rank personlighed. Man har yndet at kalde ham officerstype. Han var stærkt præget af embedsmanden, begavet med sans for administration og orden.
– I kirkelig henseende vel nærmest at betegne som gammeldags højkirkelig."

Carlo Ry tilføjer:
Det er sandsynligt, at FotID-00424 af mand og kone, fotograferet i Slagelse, er pastor N.J. Schaarup og hustru Charlotte Sophie Pontoppidan, fra hans tid som hjælpepræst i Kirke Hvalsø, idet det jo ikke er utænkeligt, at han har taget sin kone med til Slagelse for at blive fotograferet dér.

Jeg synes, at billedet ligner meget.Emne: kirke