Se billedet stort

FotID-00515
Lilian Vohn
-
-
-
Hadsund
-
-
1924

Lilian Vohn har sendt navnene på personerne:

Hadsund Realskole. 25 års jubilæum for det hold elever, der tog præliminæreksamen 1924. Den 7. august 1949 mødtes de til fest på Hadsund Realskole, - 25 ialt.

Drengene og pigerne er anført på hver deres liste. Pigerne er anført ved det navn, som de har fået ved ægteskab.

Pigerne:
Lene Bach, Nanna Birk, Lehmann Madsen, Inge Pedersen, Asta Steen, Paula Kærgaard, Grethe Welling, Fru Bertha..., Agnethe Harbo, Esther Schmidt, Helen Wetche, Edith Frandsen,

Drengene:
Tage Sauer, Jens Rasch, Anker Zander, Konrad Hansen, Axel Jensen, Eilif Andersen, Johs Harbo, Karl Hjorth, Gunner Kock, Jens Melchior Frederiksen, Erik Kvist Nielsen, Charles Beck, Leon Richardt Andersen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Lilian Vohn (Klik forneden på "Mail til ejer")


Lilian Vohn skrev i sin tid:
Billedet forestiller det hold, der tog præliminæreksamen i 1924 på Hadsund Realskole.
No. 4 fra højre er Leon Richardt Andersen (den høje, mørke foran vinduet)

Er der nogen, der genkender de andre personer?Emne: skole