Carl Liisberg, Middelfart, Torvet

FotID-00867 FotID-02663        

FotID-00843 FotID-00852 FotID-00856 FotID-00857 FotID-00858 FotID-00859 FotID-00860

FotID-00808 FotID-00811 FotID-00816 FotID-00822 FotID-00827 FotID-00836 FotID-00838

FotID-00616 FotID-00618 FotID-00620 FotID-00621 FotID-00622 FotID-00624