Chr. Jørgensen, Assens, Torvet 10

FotID-00721 FotID-01267        Chr. Jørgensen, København, Enghaveplads 5

FotID-01126          Chr. Jørgensen, Sorø

FotID-02528 FotID-02529 FotID-02530 FotID-02531      Chr. Jørgensen, Viborg, St. Mathiasgade, nærmest Domkirken

FotID-01822