Fotograf Charles Løvstrøm
(1854-1937)
Det er Charles Løvstrøm i midten


F
ødt den 10. Decbr. 1854 i Næstved (St. Peder Sogn), hvor Faderen var Kunstdrejermester.
April 1889 overtog han Langhoff's fotografiske Forretning og drev den tillige med Drejerforretningen.
Som den første Fotograf i Næstved begyndte han i 1891 de første primitive Optagelser ved kunstigt Lys, af ham kaldet "MagiumLynblus".
- Paa Næstved og Slagelse Industriforeningers fælles Udstilling i Næstved i Oktbr. 1892 tilkendtes der ham Prædikatet "meget godt" (Sølvmedaille) for Prospekter og Emulsionsbilleder.
Ved Nytaar 1899 købte han Atelieret, Helligkorsgade 16 i Kolding, et noget større Etablissement end det i Næstved. Han solgte Drejerforretningen i Næstved og flyttede selv til Kolding, medens han fortsatte Driften af Atelieret i Næstved ved en Bestyrer Fotograf N. A. Th. Nielsen (f. 8. Septbr. 1877 i Aalborg).
Atelieret i Kolding solgte han igen allerede i 1901 og flyttede til København. Atelieret i Næstved afstod han i Maj 1903 til Malermester Carl C. Nielsen og var dermed definitivt færdig med fotografisk Virksomhed.

Kilde:
Arnholtz, Svend
Gamle Næstved Fotografer Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954