Hans Lauridsen Pors, Vestergade 35, Silkeborg
1904-1946

Sønderjyden Hans Pors overtog i december 1904 Carl Valdemar Lassens,
tidligere Christensen & Sørensens, atelier i Vestergade.
Pors fremhæves som en dygtig landskabsfotograf, og han vandt international anerkendelse for sit arbejde.
Efter hans død i 1946 fortsatte hans enke Ane Marie Pors atelieret indtil 1958.
En stor samling glasplader er for nylig overdraget til Lokalhistorisk Arkiv.

(Kilde: Hjemmesiden for Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg)