Kirstine Lund (1852-1948)


Her med sine 3 døtre,
Petrea, Agnes og Ella ca. 1888
(Historisk Arkiv, Vendsyssel)

Kirstine Thomine Sørine Bertelsen blev født i Løkken i 1852.
I 1873 blev hun gift med Carl Frederik Christian Lund, som var manufakturhandler i Løkken. Sammen fik de 3 døtre.
Manden rejste til Amerika i 1881, og et års tid efter mandens bortrejse begyndte hun at drive fotografisk virksomhed.
I 1884 var virksomheden blevet stor nok til, at hun vovede at flytte til Hjørring, hvor hun lejede sig ind hos tømrermester Andersen i Jernbanegade 22.
I 1888 blev atelieret udvidet, og der blev ansat en lærling, Helga Andersen, som senere skulle blive Kirstine Lunds efterfølger.
I 1896 var virksomheden blevet så stor, at Kirstine Lund lod opføre en stor hjørnebygning over for jernbane-stationen, Jernbanegade 24, hvor hun indrettede et nyt, stort atelier.
Tre år senere åbnede hun også et lille atelier i Lønstrup, vel sagtens for at udnytte den voksende turisme der.

I 1910, 58 år gammel, overdrog Kirstine Lund den blomstrende forretning til Helga Andersen, som førte den videre indtil 1935, hvor den blev overtaget af Ida Madsen og Asta Jarlund. De lukkede forretningen i 1969, og der var da blevet taget omkring 125.000 billeder!

Da Ida Madsen og Asta Jarlund solgte forretningen i 1969, afleverede de fotografprotokollerne og negativsamlingen for hele perioden 1882-1969 til Historisk Arkiv ved Vendsyssel historiske Museum.


Ovenstående oplysninger stammer herfra, og du kan klikke dig derhen her.