R. Gaudenzi, København, Østergade 3

Gaudenzi er omtalt i Bjørn Ochsners bog: Fotografer i og fra Danmark til og med 1920 (1986).
Ochsner skriver: Gaudenzi, R(obert Rafaello), f. i København 30.1.1842 - død i København 23.2.1889.
Fotografisk Atelier i København, Østergade 3 i perioden 1880-1889.

Undervist. i tegn. af Helsted; gennemgik Akademiets tegne- og malerskole under Marstrand og N. Simonsen; vandt Akademiets lille sølvmedalje.
I litograflære hos Fortling, hos hvem der tryktes tre portrætter litogr. af Gaudenzi. I fotograflære hos Paetz. Retoucheur hos J. Petersen. Etableret 14.10.1880. I Det Nationale Fotomuseum (oktav-format) skal findes et "Mignonkort" fra 1886/87.

Nekrolog i Ber. fra Da. fot. Foren. V, 1888-1889, s. 237f. Skan. Merkantil-Kalender 1885-87, Kbh. 1885.

Hvor mange billeder Gaudenzi har taget og hvor de eventuelt måtte befinde sig, kan der desværre ikke siges noget om.