Søren Bay (1879 - 1970)

Læretid hos Anton Nielsen i Tranebjerg på Samsø.
Etablerede sig som fotograf i Asnæs, Odsherred april 1899.
Atelieret overtaget af datteren i 1944.
Søren Bay er kke mindst kendt for sin enestående indsats for at skildre Odsherreds landskaber, byer og mennesker på fotografi, såvel som på film.

Desværre gik en stor samling glasplader fra hans atelier på et tidspunkt tabt, men hans værk står stadig tilbage som en af de mest omfattende og hjertelige fortællinger om en egn og en tid.

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se en meget flot - og meget stor - samling af postkort fra Ods og Tuse herreder, fotograferet af Søren Bay.


Garboedals Hjemmeside


Søren Bay har her fotograferet sig selv på en af sine utallige ture rundt i egnsdelen. Desværre kan man ikke se hans kamera på billedet, men det er der jo ikke noget at sige til, når han nu er i fuld gang med at bruge det...

Privat foto - bidrag af Helge Krøyer


Dragsholm Lokalarkiv rummer ca. 100 hyldemeter originale arkivalier fra private, erhvervsliv, forretningsliv og foreninger.
...
Arkivets fotosamling består af ca. 90.000 negativer/positiver, hvoraf en del stammer fra Asnæsfotografen Søren Bay, der var aktiv bl.a. som landskabsfotograf i Odsherred fra 1899 til 1960.
Fra Bays atelier haves desuden en del 16 mm film fra 1930'erne og 1940'erne om bl.a. befrielsen i Odsherred, skoleliv i Asnæs, industribyen Asnæs samt film om Lammefjorden.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening er arkivets støtteforening, med hvem der nedsættes arbejdsgrupper omkring lokalhistoriske arrangementer, udstillinger m.m.

(Kilde: Dragsholm Lokalarkiv)

Se også:
Dragsholm Lokalhistoriske Forening