Se billedet stort

FotID-00645
Kontakt webmaster
-
Privat
-
-
-
13 x 18 cm
-

Ejer har modtaget nedenstående fyldige information fra Morten Flindt Larsen og har videresendt informationen til Ukendtebilleder.dk

Morten Flindt Larsen skriver:
Ifølge en oversigt udarbejdet af Sjællandske Statsbaner i 1880 med titlen ”Frederikssundbanens Inddeling og Bevogtning” lå den nyåbnede Frederikssundbanes sidste ledvogterhus lige syd for Frederikssund Station. Huset havde nummer 19 (!). Nummeret på huset på dit foto har du også tydet til at være ”19”, men det harmonerer blot ikke helt med det faktum, at huset på fotoet er af en standardtype, som DSB først begyndte at opføre i 1890.

Skiltet med nummeret er meget lille, så muligvis kan der gemme sig et bogstav (a, b, c, d ?) lige efter tallet, men det kan være svært at se. Banehuse opført efter banernes åbning blev som tidligere nævnt forsynet tal efterfulgt af et bogstav, således at DSB ikke skulle til at omnummerere alle strækningens huse, hver gang man opførte et nyt. Har skiltet på dit foto ikke et bogstav efter nummeret, kan det være fordi, at det oprindelige hus nr. 19 på fototidspunktet er revet ned, hvorefter et andet, senere opført hus har overtaget dets nummer.
(Ejer har tilføjet: Der står et A.)

Hvor nummerskiltet sidder, kan man på fotoet se aftegningen af et tidligere, malet skilt. De malede skilte, der var store, så de kunne aflæses fra toget, var almindelige indtil et godt stykke op i det 20. århundrede, hvor DSB gik over til små emaljerede skilte, der ikke krævede jævnlig opmaling.

En interessant detalje ved dit hus er placeringen af betonstøttemuren ud til sporet. Den har næppe været der fra starten, men er muligvis opført i forbindelse med, at sporet er blevet trukket tættere på bygningen. Der synes også er være god plads i billedets forgrund til, at sporet tidligere helt eller delvist kan have ligget der.

Fotoet er taget i vinterhalvåret, hvor solen står i syd, så efter lyset at dømme må fotografen have stået med ryggen imod øst-sydøst.

Oprindeligt lå Frederikssund Station på samme sted, hvor den ligger i dag, men i perioden 1928-1989 lå den – som du måske husker – længere mod vest. I den forbindelse er det MULIGT, at man har trukket hovedsporet til den nye station over mod vest, hvilket kan forklare støttemuren foran banehuset, der altså kan have ligget på vestsiden af sporet, men altså kun HVIS fotoet stammer fra Frederikssund. Jeg har ingen egentlige beviser for min teori, ligesom jeg heller ikke husker, om der endnu ligger et banehus på stedet. Det vil i givet fald ligge på højde med det nuværende Maglehøj Parken.

Nærmere kan jeg ikke komme en løsning af gåden, men nu har du da en teori at arbejde videre med. Det skulle glæde mig, hvis den holder vand.

Ejer skriver som konklusion på ovenstående:
Da jeg ved, at min kones oldefar var tilknyttet banen ved Frederikssund, er jeg 99% sikker på, at huset er der fra - altså Banehus nr. 19 A ved Frederikssundsbanen.

Webmaster kan ikke lade være med at takke Morten Flindt Larsen for stort engagement og stor hjælpsomhed...


Ejer skrev i sin tid:
Et banehus.

Bag på billedet står Thorvald Theodor Larsen og hustru.. Måske familie til Frederik Johannes Larsen, født d. 8 november 1882 Aarby Ars Herred, Holbæk Amt. Død d. 22 maj 1966 i Gevninge Sogn.

Er der nogle der kender stedet og folkene?Emne: jernbane